उद्यमीहरुका उत्पादित बस्तु प्रदर्शनी

Relrp

भूकम्प प्रभावित भई पुनरोत्थान कार्यक्रम पछि लघु उद्यमीहरुको प्रदशर्नीमा रसुवाबाट सहभागीहरु राजधानीमा सात जिल्लाको उद्यमीद्धारा एक कार्यशाला तथा उत्पादित बस्तु प्रदर्शनी भएको थियो ।

 
तस्वीर :फेसबुकबाट

Comments

comments