कालिकामा टाेल विकास संस्था गठन

69885316_2428809863873555_488049597839572992_n

रसुवा, कालिका गाउँपालिकाकाे विभिन्न टाेलमा टाेल विकास संस्थाका गठन धमाधम सुरू भएकाे छ । सामुदायिक प्रयासमा टोलको संस्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, स्थानीयस्तरमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न उपमहानगरपालिका बस्तीहरुमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै घरधुरी सदस्य रहने गरी स्थानीय स्तरमा वडा समितिको मातहत रहने गरी वडा समितिलाई सहयोग पुर्याउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को २ (क) को २ को अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिने टोल विकास संस्था गठन गर्ने प्रावधान छ । 69891493_2430650997022775_6493436397691600896_n

यस अनुरूप कालिका गाउँपालिकाकाे सवै वटाका टाेल टाेलमा टाेल विकास संस्था गठन हुने कार्य भइरहेकाे जनाइएकाे छ । 69891493_2430650997022775_6493436397691600896_n

Comments

comments