न्याफद्वारा शैक्षिक राहत सामाग्री बितरण गरिदै

Naf Rasuwa

जिल्लामा कायर्रत गैसस  नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठानले  एक्सन एड नेपाल तथा Reach Out To Asia सस्थाको सहयोगममा कक्षा ECD देखि कक्षा १२ सम्मका यस श्री कालिका हिमालय उच्च माद्यामिक बिद्यालय धैबुङ् – ५ कालिकास्थानमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई पोषाक लगायत शैक्षिक राहत सामाग्री बितरण गरिदै

तस्वीर बिराज लामाNaf Rasuwa

Comments

comments