बिज्ञापन सम्पर्क

विज्ञापनको लागी तल उल्लेखित ठेगानामा सम्पर्क गर्नु होला !

इमेल :langtangnews@gmail.com

hemnathkhatiwada@gmail.com

मोबाइल: ९८५१०११२७१ , ९७४१०१४०१४

संचालक / सम्पादक: हेमनाथ खतिवडा