सेवाग्राहीहरुलाई सचेतना

DAO

बिभिन्न सरकारी सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई सूचना दिँदै नागरिक सचेतना केन्द्रमा विमेन एक्टकी सरस्वती न्यौपाने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले नागरिक सचेतना केन्द्र र स्तनपान केन्द्र खुलेको छ ।

जिल्लामा पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेल आउनासाथ केन्द्रको सुरुवात र वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउने जस्ता सेवा लिन आउनेहरुलाई परामर्श सुरु भएको छ ।

Comments

comments