रसुवाको रमाइलो पारच्याङ गाउँ

रसुवाको रमाइलो गाउँ, पारच्याङरसुवाको रमाइलो गाउँ, पारच्याङ
रसुवाको रमाइलो गाउँ, पारच्याङ

रसुवाको सरमथली गाविसमा रहेकाे रमणाीय पारच्याङ गाउँ  विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेपिछ अब संझनामा मात्र

 

 

 

 

 

 

Comments

comments