सम्पर्क

सूचना तपाईको अधिकार तर सूचना दिनु पनि तपाईको कर्तव्य त होईन ?


समाचार तथा लेख रचनाका लागि

www.langtangnews.com

इमेल :langtangnews@gmail.com , hemnathkhatiwada@gmail.com

मोबाइल: ९८५१०११२७१ 

संचालक / सम्पादक: हेमनाथ खतिवडा

विश्वास नेपाली ९८५१२४१८६६